Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2016

cosmeticbagss

ว้าวกล่องเก็บเครื่องสำอางค์ของmintดีจัง

ผู้ฟังของคุณกำด้งถามตัวเองอยู่ว่า ‘‘ทำไมฉันจะต้องใส่ใจด้วย?" ถ้า สินค้าของคุณจะช่วยทำเงินให้กับลูกค้าของคุณ กีบอกเขาไปตามนั้น ถ้ามัน ช่วยประหยัดเงิน กีบอกอย่างนั้น ถ้ามันจะช่วยให้งานของเขาง่ายขึ้นหรือสนุก ขึ้น ก็บอกไป บอกพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆ บ่อยๆ และบอกให้ซัดเจน จ๊อบส์ไม่ เคยปล่อยให้ผู้ฟังของเขาต้องเดาเอาเอง ก่อนที่เขาจะอธิบายเรื่องเทคโนโลยี ที่อยู่ข้างหด้งสินค้า หรือคุณประโยชน์ต่างๆ ของสินค้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ nars    เขาจะอธิบายก่อนว่า มันจะช่วยพัฒนา

 

ผมเคยเข้าไปช่วยซีอีโอเตรียมการนำเสนอครั้งสำคัญกุบนักวิเคราะห์ ผมถามเขาว่าเขาวางแผนจะเริ่มต้นอย่างไร ลิ่งที่เขาบอกนั้นแห้ง น่าเบื่อ และน่าสับสนเป็นอย่างยง : ขาย กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์"บริษัทของเราทำการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ อัจฉริยะที่เป็นโซลูชั่นในเรื่องลิขลิทธิ้ทางปัญญาที่จะช่วยเร่งการทำงานใน ด้านการออกแบบซิพที่เป็นระบบซับช่อนให้เร็วขึ้น และลฺดความเสี่ยงลงให้ เหลือน้อยที่สุด" มันทำให้ผมถึงกับเป็นใบ้ไปเลย เมื่อตั้งสติได้ผมแนะนำ ให้เขาใช้วิธการของสตีฟ ด้วยการหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคเฉพาะวงการ เช่น อัจฉริยะ และโซลูชั่น และพยายามตอบคำถามให้ได้ว่า : ทำไมลูกค้าของคุณ จะต้องใสํใจในสินค้าของคุณด้วย?

 

ซีอีโอได้ปรับเปลี่ยนวิธีเปิดตัวใหม่ เขาตัดสินใจเดนขึ้นไปบนเวทีและ ขอให้ผู้ฟังทุกๆ คนนำโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมา เขาพูดว่า "บริษัท ของเราทำซอฟต์แวร์ที่ใช่ในการผลิตซิพส่วนใหญ่ที่ใส่อยู่ในโทรดัพท์มือลือ ที่ทุกท่านกำลังลืออยู่นี้หากซิพพวกนี้มืขนาดเล็กลง ราคาทกดง โทรดัพท์ชอง ทุกท่านก็จะมืขนาดเล็กลงด้วย ใช่งานได้นานกว่าเดิมโดยไม่ต้องชาร์จไฟบ่อย สามารถใช่ดูหนังและฟังเพลงได้ ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีของเราที่ทำงานอยู่ เบื้องหลัง"

 

การกล่าวเปิดตัวแบบไหนจะเรียกความสนใจจากคุณได้ดกว่ากัน? มัน ต้องเป็นอย่างหลังแน่นอน มันไม่มืคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะวงการเลย และเป็น การตอบคำถามหนึงเดียวที่สำคัญที่สุดกระเป๋าเครื่องสำอางค์ ด้วยการให้เหตุผลว่าทำไมผู้ฟังจึงควร จะต้องตั้งใจฟัง

 

ผู้ลี่อข่าวเป็นผู้ที่มืทักษะในการตอบคำทามหนึ่งเดียวให้กับผู้อ่านของ เขา ลองอ่านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ตีพิมพ์อยู่ในนิวยอร์ก ไทมสั หรีอ ยูเอสเอทูเดย์ สิ เช่น ในวันที่ 20 มกราคม 2009 ซิสโกซิสเต็มสั (Cisco Systems) ได้ประกาศว่าจะเดินหน้าเข้าไปลุยตลาดเคริ่องเซิร์ฟเวอร์ (server) ที่มืไอบีเอ็ม (IBM) เอชพี (HP) และเดลล,' (Dell) เป็นเจ้าตลาดอยู่ โดยจะ ออกผลิตภัณฑ์ทีใช้เวอร์ชวลไลเซชันซอฟต์แวร์ (virtualization software) เวอร์ชวลไลเซซั่น

(virtualization) นั้นเป็นแนวลิดที่ชับช้อนยากต่อการอธีบาย วิกิฟัเดีย (Wikipedia) ได้ให้คำจำกัดความของเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชวลไลเชซั่นกระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ ช่าง แต่งหน้า (server virtualization) ไว้ว่า "วิธีการแบ่งกันคอมพวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่ง

ผู้อ่านของเขาว่า "เวอร์ชวลไลเขชั่น" มีความสำคัญสำหรับผู้อ่านอย่างไร? และในกรณีนี้เธอได้กำหนดว่าผู้อ่านของเธอเป็นนักลงทุน ผู้ตัดสินใจในเรื่อง

 

ผู้ฟังของคุณกำด้งถามตัวเองอยู่ว่าขายส่ง กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ ‘‘ทำไมฉันจะต้องใส่ใจด้วย?" ถ้า สินค้าของคุณจะช่วยทำเงินให้กับลูกค้าของคุณ กีบอกเขาไปตามนั้น ถ้ามัน ช่วยประหยัดเงิน กีบอกอย่างนั้น ถ้ามันจะช่วยให้งานของเขาง่ายขึ้นหรือสนุก ขึ้น ก็บอกไป บอกพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆ บ่อยๆ และบอกให้ซัดเจน จ๊อบส์ไม่ เคยปล่อยให้ผู้ฟังของเขาต้องเดาเอาเอง ก่อนที่เขาจะอธิบายเรื่องเทคโนโลยี ที่อยู่ข้างหด้งสินค้า หรือคุณประโยชน์ต่างๆ ของสินค้า เขาจะอธิบายก่อนว่า มันจะช่วยพัฒนา

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl